Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНИЙ ЦЕНТР"

Конкурс на здобуття премії імені Л. М. Ревуцького у 2018 році

Міністерство культури україни оголошує конкурс на здобуття премії імені л. м. ревуцького у 2018 році

1. Премія імені Л. М. Ревуцького (далі – Премія) присуджується щороку за досягнення молодих композиторів і виконавців у сфері професійного композиторського та виконавського мистецтв.

Премія присуджується громадянам України.

2. Щороку присуджується лише одна Премія у розмірі 20,0 тисяч гривень.

Премія присуджується за такими напрямами:

композиторська творчість;

концертно-виконавське мистецтво.

3. На здобуття Премії за напрямом композиторська творчість висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва (оперний, балетний, кантатно-ораторіальний, симфонічний, вокально-хоровий, камерно-інструментальний тощо), які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

На здобуття Премії за напрямом концертно-виконавське мистецтво висуваються концертні програми у сфері академічної музики, які створені (виконані) професійними виконавцями протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

4. Премія присуджується особам (далі – претенденти), яким не виповнилося 35 років на дату її присудження.

На здобуття Премії не висуваються музичні твори/концертні програми, які були відзначені Премією або іншими преміями, державними нагородами.

Лауреатом Премії за кожним напрямом одна особа може бути відзначена лише один раз.

Премія не присуджується посмертно.

5. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники підприємств, установ, організацій, які подали клопотання щодо претендента на здобуття Премії та претенденти.

6. На здобуття Премії до 30 грудня 2017 року до Міністерства культури України (вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відділ музичного мистецтва Управління сценічного і візуального мистецтва, каб. 310) подаються:

клопотання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення; 
письмова згода претендента на висування його музичного твору/концертної програми на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформація про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підприємства, установи, організації, які рекомендують претендента;
творча характеристика претендента за підписом керівника підприємства, установи, організації, що рекомендує претендента;
копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
копії документів про освіту;
партитура твору – у напряму композиторська творчість;
аудіо-/відеозаписи твору, концертної програми;
ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір, концертну програму та рецензії (за наявності).
7. Контактні дані: Скриник Марина Анатоліївна

                           (044) 234-79-11

                           skrynyk@mincult.gov.ua